Anfibis

Els anfibis són també ovípars. La majoria viuen en l’aigua i tenen una cosa en el cos anomenada mucositat, que com diu la propia paraula és una espècie de moc que recobreix el cos de tots els anfibis. Alguns exemples són la granota, el tritó o l’ajolote. La majoria dels anfibis viuen en rius o llacs, majoritàriament per estar húmits i posar els ous.

L’anfibi més gran és la salamandra gegant xinesa.

Aquest anfibi a més de ser l’anfibi més gran és que també està en perill d’extinció.