Aus

Les aus són animals ovípars que no tenen pel sino plomes, tots tenen bec i la majoria poden volar. Alguns exemples són: el pingüí, el lloro, l’àguila imperial entre altres. Les seues cases són nius o unes bosses on es refugien que fan amb la seua bava, fusta i pinassa. Per defender-se necesiten els seu pic, i per aixó se l’afilen o per trencar el seu menjar que siga dur. Normalment, algunes aus en especial, migren al nord o al sud a uns llocs en especial per si fa més calor o més fred.

Alguns exemples d’aus que migren poden ser els flamencs o els cisnes.