MAMÍFERS

Els mamífers son els animals que donen de MAMAR als seus fills per alimentar-los amb llet materna. Com per exemple: tigre, girafa o ballena. Per aixó aquests animals són VIVÍPARS. Es caracteritzen sobre tot per la seua pell coberta de pèl que els mantenen a una temperatura moderada. 

L’animal mamífer que té més pèl és el bou de muntanya.

Encara de que tinguem poc pèl, també som mamífers. Ja que, els nostres parents són els monos, aixó no signfica que siguem monos del tot, el que vull dir és que abans, fa milions d’anys èrem uns monos molt extranys.