Peixos

Els peixos són animals ovípars que viuen en el mar. Tots tenen branquies per poder respirar baix l’aigua. I no us confongueu, el dofí i la balena no són peixos, són mamífers que estan adaptats a l’aigua. Alguns exemples poden ser: el tauró, l’anguila el·lèctrica o el siluro. Hi han zones al mar molt boniques anmenades esculls de coral on estan els peixos més colorits i bonics, encara que altres no són tan bonics.

Aquest podria ser un exemple d’escull de coral.